Categorieën
Uncategorized

Persbericht: Wetenschappelijk onderzoek toont aan:

PERSBERICHT

Wetenschappelijk onderzoek toont aan: familiebedrijven vergroten economische stabiliteit van Nederland

 • Focus op toekomstbestendigheid in plaats van winstmaximalisatie
 • Goed voor 1 op de 3 banen en hogere baanzekerheid tijdens recessies
 • Lagere maatschappelijke kosten
 • Grotere verbondenheid in regio’s
 • Succesvoller in omzetten van innovatieve ideeën naar de praktijk
 • Goed ‘blijfklimaat’ belangrijk voor familiebedrijven als steunpilaar van de Nederlandse economie

Amsterdam, 15 maart 2024 – Familiebedrijven vergroten de economische stabiliteit van Nederland. Ook verkleinen ze de effecten van economische dips, werkloosheid en faillissementen, blijkt uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. Bij familiebedrijven draait het niet om winstmaximalisatie, maar om de gezonde toekomst van het bedrijf. Dit langetermijndenken zorgt dat familiebedrijven zorgvuldiger omgaan met risico’s, voldoende geld op de bank hebben om tegenvallers op te vangen, continu blijven innoveren en belangrijke bijdragen leveren aan hun regio. Ook voor medewerkers brengt dit een voordeel: zij hebben in mindere tijden een hogere baanzekerheid bij een familiebedrijf.

Familiebedrijven zijn van groot belang voor Nederland. Van de 490.000 bedrijven met medewerkers zijn 300.000 een familiebedrijf. En bijna één op de drie Nederlanders werkt er. Zij vergroten de economische stabiliteit van Nederland. Het langetermijnperspectief van familiebedrijven, dat gericht is op het belang van alle stakeholders, zorgt voor een langdurige betrokkenheid van eigenaren, een hechte band tussen familie en medewerkers, sterke regionale verbondenheid, continue investeringen in innovatie en een hoge financiële stabiliteit. Dit concludeert SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, in het onderzoeksrapport ‘De maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven in beeld’ dat vandaag verschijnt.

“Familiebedrijven zijn een belangrijke steunpilaar voor de Nederlandse samenleving. Ze vergroten de macro-economische stabiliteit en dempen de effecten van economische schommelingen door een hogere mate van liquiditeit en solvabiliteit. Met lagere maatschappelijke kosten tot gevolg”, stelt Bas ter Weel, algemeen directeur van SEO en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. “Ons onderzoek laat zien dat familiebedrijven stabieler zijn in onzekere tijden. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Goed vestigings- en blijfklimaat essentieel voor maatschappelijke rol

Een goed vestigings- en blijfklimaat voor familiebedrijven blijft belangrijk. Niet alleen voor de economie, maar ook voor de maatschappij. Familiebedrijven zijn vaak gevestigd in regio’s met een hoge mate van onderlinge verbondenheid. In hechtere gemeenschappen zijn meer familiebedrijven actief. Onder andere door de bijdragen aan goede doelen en als sponsor van activiteiten in de regio dragen zij bij aan deze onderlinge verbondenheid. Wel is er nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen wat het precieze effect van familiebedrijven op de verbondenheid van gemeenschappen is.


Coronasteun aan familiebedrijven 18 procent lager

Bij veranderingen in de markt sturen familiebedrijven sneller bij, doordat de eigenaren zelf aan het roer staan. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat familiebedrijven vaker het hoofd boven water houden tijdens crises en recessies en dat de werkgelegenheid behouden blijft.  

In coronatijd werd dit ook in Nederland zichtbaar. Tijdens de lockdowns was de overheidssteun aan familiebedrijven 18 procent lager dan de steun aan niet-familiebedrijven, zoals beursgenoteerde ondernemingen en bedrijven in handen van private investeerders. De lagere maatschappelijke kosten van familiebedrijven verklaart SEO door de kenmerkende karakteristieken van het familiebedrijf. Dankzij hun grotere financiële buffer hadden ze in coronatijd minder overheidssteun nodig om hun werknemers te betalen, in dienst te houden en de vaste lasten te betalen. Familiebedrijven hebben in coronatijd dan ook meer mensen aan het werk gehouden.

 

Hogere baanzekerheid

Familiebedrijven voelen zich nauw betrokken bij hun medewerkers en de omgeving. Dit komt doordat ze zich richten op een gezonde toekomst van het bedrijf op de lange termijn en ze zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever in de regio. Familiebedrijven gaan dan ook minder snel over tot het ontslaan van medewerkers dan niet-familiebedrijven. 


Praktisch innoveren: investeren met meer rendement

Hoewel Nederlandse familiebedrijven minder gebruik maken van beschikbare innovatiesubsidies, blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek dat familiebedrijven wél vaker succesvol zijn met het omzetten van innovatieve ideeën naar de praktijk, zoals een nieuw product of een nieuw proces dat de kosten verlaagt. Familiebedrijven innoveren vaker in kleinere stappen. Oftewel, praktisch innoveren.

“Wij merken dat het belang van het familiebedrijf in Nederland wordt ondergewaardeerd”, aldus Albert Jan Thomassen, directeur van FBNed | Familiebedrijven Nederland. “De meeste aandacht gaat uit naar de grote beursgenoteerde ondernemingen. Hierbij wordt uit het oog verloren wat de rol is van de 300.000 familiebedrijven die Nederland rijk is. Zij zorgen voor economische én maatschappelijke stabiliteit in Nederland. Het langetermijnperspectief van familiebedrijven, dat gericht is op het belang van niet alleen de aandeelhouders, maar alle stakeholders, zorgt voor een langdurige betrokkenheid van een stabiele groep eigenaren, een hechte band tussen familie en werknemers, sterke regionale verbondenheid en continue investeringen in innovatie.”

Kenmerken familiebedrijven

 • Focus op lange termijn en continuïteit
 • Crisisbestendig dankzij hoge solvabiliteit
 • Grote betrokkenheid van de ondernemers bij bedrijf en omgeving
 • Slagvaardig bij marktontwikkelingen en crises
 • Investeringen in eigen regio’s
 • Minder faillissementen en minder banenverlies tijdens recessies en crises
 • Grotere baanzekerheid en inkomenszekerheid

500 grootste bedrijven van Nederland naar eigendom

 • Familiebedrijven (38%)
 • Bedrijven met directeur-grootaandeelhouders (15%)
 • Bedrijven in handen van private investeerders (15%)
 • Beursgenoteerde bedrijven (11%)
 • Coöperaties (9%)
 • Staatsbedrijven (5%)
 • Overig (8%)

Lees het hele onderzoek

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie

Over het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek

SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven en is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoeksrapport ‘De maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven in beeld’ heeft SEO opgesteld op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De onderzoekers gebruikten hiervoor onder andere wetenschappelijke studies, CBS-microdata van 2015 tot en met 2022 en eigen surveyonderzoek onder familiebedrijven in Nederland. Ook interviewden de onderzoekers diverse experts op het gebied van familiebedrijven. SEO voerde het onderzoek uit in opdracht van FBNed | Familiebedrijven Nederland en de Stichting Familie Onderneming.Categorieën
Uncategorized

Magazine: De kracht van familiebedrijven

Magazine:

DE KRACHT VAN
FAMILIEBEDRIJVEN

de stabiele ruggengraat van de economie

Stichting Familie Onderneming werd in 2012 in het leven geroepen om de het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie bij het algemene publiek en de overheid meer onder de aandacht te brengen.  

De uitreiking van de Familiebedrijven Award resulteerde door de jaren heen in veel aandacht in diverse kranten en magazines, en op radio en televisie. 

Om ook de aandacht van de overheid te krijgen, organiseerde de stichting in mei 2023 een bijeenkomst waar familiebedrijven en politici  actief het gesprek met elkaar aangingen. Na afloop waren de aanwezige Tweede Kamerleden zichtbaar onder de indruk en gaven te kennen daadwerkelijk meer inzicht in zowel de economische als maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven aan onze samenleving te hebben verkregen.

Geïnspireerd hierop is het magazine De Kracht van Familiebedrijven in samenwerking met FBNed uitgebracht om de impact van familiebedrijven nog explicieter voor het voetlicht te brengen. 

Na de verkiezingen blijft de stichting zich actief inzetten om bij politici het belang van familiebedrijven voor Nederland  te benadrukken en zo bij te dragen aan een beleid dat de continuïteit van De Stabiele Ruggengraat van de Economie optimaal ondersteunt.

Lees het hele magazine:

Categorieën
Uncategorized

Onderzoek: Wij denken in generaties

onderzoek onder Nederlandse familiebedrijven:

'Wij denken in generaties'

waarde voor de economie en samenleving inzichtelijk gemaakt

Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie, maar helaas blijft de kloof tussen de overheid en familiebedrijven groot. Daarom deed KPMG in samenwerking met FBNed en Stichting Familie Onderneming onderzoek naar de waarde van familiebedrijven voor Nederland en de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid om die waarde te behouden én uit te bouwen. 

Het onderzoek bestond uit zowel deskresearch als interviews met 22 Nederlandse familiebedrijven. Thema’s hierbij waren: goed werkgeverschap, sociale kernwaarden, duurzaam ondernemen, innovatie en financieel beleid. Lees de belangrijkste bevindingen en conclusies van het onderzoek: 

Categorieën
Uncategorized

Finalisten Familiebedrijven Award 2022 bekend

STICHTING FAMILIE ONDERNEMING:

'FINALISTEN FAMILIEBEDRIJVEN AWARD 2022 BEKEND'

Stichting Familie Onderneming maakt vandaag de finalisten bekend voor de Familiebedrijven Award 2022. De stichting werd in 2012 opgericht door ondernemer John Fentener van Vlissingen om meer aandacht te krijgen voor het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie, ook bij de overheid. De stichting looft daartoe om het jaar de Familiebedrijven Award uit aan een uitblinkend Nederlands familiebedrijf. De uitreiking zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 20 april 2022 in het AFAS Theater te Leusden.

Uit meer dan 500 Nederlandse familiebedrijven zijn de volgende vier finalisten geselecteerd:

Jan Linders

Jan Linders is een zelfstandige regionale supermarktketen met bijna 65 supermarkten in het zuiden van Nederland. Met een bijna 60-jarige geschiedenis, 5.000 medewerkers én de derde generatie aan boord. Jan Linders staat voor het beste vers, regionale verankering, klantvriendelijkheid en elke dag voordelige boodschappen. Dit komt tot uiting door heel veel streekproducten in het assortiment, al 17 jaar een nummer één positie als beste bakkerij-afdeling van Nederland en al negen keer benoemd tot supermarkt met de beste bier- en speciaalbierafdeling (bron: GfK).

KlokHolding

KlokHolding is een familiebedrijf met 100 jaar ervaring. Dankzij een sterke financiële basis zijn de dochters KlokGroep, Novaform en Heilijgers in staat grote huisvestingsvraagstukken in te vullen en risico’s van opdrachtgevers over te nemen. Samen met duurzame partners worden kansen gegrepen en toekomstbestendige woon- en werkomgevingen gecreëerd. Onder leiding van Ton van de Klok, passen organisatie, dienstverlening en producten zich snel aan op veranderingen in de markt. De volgende generatie is inmiddels ook werkzaam binnen het familiebedrijf.

Koninklijke Otolift

Koninklijke Otolift Trapliften bestaat al ruim 130 jaar en is marktleider in Nederland en één van de belangrijkste spelers op de internationale markt op het gebied van trapliften. De huidige vierde generatie is aandeelhouder. Elke generatie weet op een innovatieve en succesvolle wijze weer in te spelen op de veranderingen in de markt. Otolift is vernieuwend, internationaal opererend en betrokken bij zijn medewerkers en community.

VEBEGO

Vebego is met ruim 42.000 medewerkers actief in schoonmaak, zorg, groen en facilitair management. In België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Vanaf dag één, nu bijna 80 jaar geleden, is alles bij Vebego gericht op goed werk: kwaliteit van leven en kwaliteit voor onze klanten. Voor iedereen die wil werken, heeft dit familiebedrijf een baan die ertoe doet. Vanuit de overtuiging dat de wereld op zijn mooist is als iedereen kan meedoen.

Vorige winnaars van de Familiebedrijven Award

Eerder ontvingen Gassan Diamonds (2013), Westland Kaas (2014), Koninklijke De Heus (2015), Enza Zaden (2016), Terberg Groep (2017), Dutch Flower Group (2018) en Lely (2019) de award.

Categorieën
Uncategorized

Onderzoek effecten afschaffing bedrijfsopvolgingsregelingen

KPMG:

‘Onderzoek effecten afschaffing bedrijfsopvolgingsregelingen’

Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie. Uit verschillende hoeken wordt voorgesteld om de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) drastisch te versoberen of zelfs geheel af te schaffen. Een ontwikkeling die het Nederlandse ondernemersklimaat en de continuïteit van familiebedrijven onder druk zet.

Dit verdient een tegengeluid: Vereniging FamilieBedrijven Nederland (FBNed), Stichting Familie Onderneming en KPMG hebben daartoe onderzoek gedaan om de gevolgen van de eventuele afschaffing van de BOR in kaart te brengen.

Lees hieronder het volledige rapport.

Download het onderzoek.

Categorieën
Uncategorized

Finalisten Familiebedrijven Award 2019 bekend

STICHTING FAMILIE ONDERNEMING:

FINALISTEN FAMILIEBEDRIJVEN AWARD 2019 BEKEND

Stichting Familie Onderneming maakt vandaag de finalisten bekend voor de Familiebedrijven Award 2019. De Stichting werd in 2012 opgericht door ondernemer John Fentener van Vlissingen om meer aandacht te genereren voor het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie, met name bij de overheid. De Stichting looft daartoe jaarlijks de Familiebedrijven Award uit aan een uitblinkend Nederlands familiebedrijf. De uitreiking zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 10 april in Den Haag.

Uit meer dan 500 Nederlandse familiebedrijven zijn de volgende drie finalisten geselecteerd:

KONINKLIJKE OTOLIFT

Koninklijke Otolift Trapliften bestaat al ruim 128 jaar en is marktleider in Nederland en één van de belangrijkste spelers op de internationale markt op het gebied van trapliften. De huidige vierde generatie is jong en recent aandeelhouder geworden. Elke generatie weet op een innovatieve en succesvolle wijze weer in te spelen op de veranderingen in de markt. Otolift is vernieuwend, internationaal opererend en betrokken bij zijn medewerkers en community.

KOPPERT BIOLOGICAL STYSTEMS

Koppert Biological Systems ontwikkelt duurzame oplossingen voor de teelt van voedselgewassen en sierplanten. Samen met telers en in samenwerking met de natuur, zet het bedrijf zich in om land- en tuinbouwproducten gezond, veilig, productief en weerbaar te maken. Dit bereiken zij door natuurlijke vijanden in te zetten bij de bestrijding van plaaginsecten, hommels voor natuurlijke bestuiving, en producten die de gewassen zowel boven- als ondergronds versterken. Vitale ecosystemen op een natuurlijke manier herstellen en beschermen is de basis voor gezonde gewassen en een evenwichtige omgeving.

LELY INDUSTRIES

Lely Industries, opgericht in 1948, richt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector. Lely is al meer dan 25 jaar wereldwijd leidend in de verkoop en service van geautomatiseerde systemen, aan opeenvolgende generaties melkveehouders. Met haar hoofdkantoor in Maassluis en een wereldwijd netwerk van Lely Center vestigingen, is de Lely Groep actief in meer dan veertig landen en biedt zij werk aan zo’n 1.200 mensen.

Vorige winnaars van de Familiebedrijven Award

Eerder ontvingen Gassan Diamonds (2013), Westland Kaas (2014), Koninklijke De Heus (2015), Enza Zaden (2016), Terberg Groep (2017) en Dutch Flower Group (2018) de Award.

Categorieën
Uncategorized

Toenemende onrust bij familiebedrijf over politieke onzekerheid in Europa

KPMG:

‘Toenemende onrust bij familiebedrijf’

Toenemende onrust bij familiebedrijf over politieke onzekerheid in Europa

Europese familiebedrijven maken zich steeds grotere zorgen om de mogelijke gevolgen van de politieke onzekerheid in Europa. De invloed van Brexit en het mogelijk verder uiteenvallen van de Europese Unie houden veel familiebedrijven bezig.

Lees er meer over op: kpmg.com

Uit jaarlijks Europees onderzoek van KPMG en de EFB blijkt dat bijna 40% van de familiebedrijven in Europa de politieke onzekerheid als één van de belangrijkste punten van zorg ziet. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1.500 familiebedrijven in Europa. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Ierland maken de bedrijven zich zorgen.

Het rapport is hier te downloaden

Categorieën
Uncategorized

Snoeiharde business geeft mij energie

DUTCH FLOWER GROUP TOPMAN:

‘SNOEIHARDE BUSINESS GEEFT MIJ ENERGIE’

Zijn vader zei altijd: ‘Alsjeblieft, ga niet in de bloemen!’ Maar daar luisterde Marco van Zijverden niet naar. Hij is ceo van de Dutch Flower Group (DFG). ‘Mijn vertrouwen moet je verdienen.’

Alsof je een klein Schiphol binnenrijdt. Compleet met eigen rotonde, loodsen zover het oog reikt, vrachtwagens die af en aan rijden. Alleen vliegtuigen ontbreken (nog). Het hele complex in Aalsmeer hoort bij Dutch Flower Group, de grootste bloemen- en plantenexporteur ter wereld. Ruim dertig handelsbedrijven vallen onder het imperium, verspreid over 12 landen, met in totaal 2.500 man in dienst. Het boeket bij de bekende Nederlandse en buitenlandse supermarkten: allemaal van Dutch Flower Group. Verstuur je een online kaartje en bloemen: grote kans dat het familiebedrijf daarachter zit. In 2017 draaiden ze bijna anderhalf miljard euro omzet.

 Bron: vno-ncw.nl

Dutch Flower Group: beste familiebedrijf 2018

Marco van Zijverden (56) is ceo van het bloemen- en plantenimperium. Hij oogt ernstig, een tikkeltje terughoudend, ernstig, praat snel en met ingehouden ongeduld. Hij ziet jonger uit dan de 56 jaar die hij telt. In zijn werkkamer knallen de kleuren eruit. Planten aan de wand, beeldjes, felgekleurde schilderijen. Een eregalerij met awards. Twee maal is Van Zijverden benoemd tot EY Entrepeneur of the Year. Sinds april prijkt in zijn kamer de trofee voor het Beste Familiebedrijf van 2018. ‘Meedoen aan een wedstrijd is altijd leuk, ik houd wel van een beetje competitie’, aldus Van Zijverden. ‘En zo maak je je medewerkers trots op hun bedrijf.’

Lees verder op: vno-ncw.nl

Categorieën
Uncategorized

Forse verschillen in belastingheffing bij overdracht familiebedrijf

KPMG:

‘Forse verschillen in belastingheffing bij overdracht familiebedrijf’

Familiebedrijven hebben wereldwijd te maken met grote verschillen in belastingheffing wanneer de onderneming bij nalatenschap of pensionering wordt overgedragen aan de volgende generatie. Landen hanteren internationaal niet alleen uiteenlopende belastingtarieven bij overdracht, ook de vrijstellingen waarvoor familiebedrijven in aanmerking kunnen komen verschillen aanzienlijk per land. Het gevolg hiervan is dat aandeelhouders in familiebedrijven in een aantal landen niet of nauwelijks fiscaal worden aangeslagen bij overdracht, terwijl in andere landen de aanslag in de miljoenen euro’s kan lopen.

Lees er meer over op: kpmg.com

Bij nalatenschap van een familiebedrijf met een waarde van € 10 miljoen varieert de belastingheffing van € 0 tot ruim € 3 miljoen. En bij pensionering kan de maximale last zelfs oplopen tot bijna € 3.5 miljoen. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de fiscale gevolgen van de overdracht van een familiebedrijf in ruim zestig landen.

Het rapport is hier te downloaden

Categorieën
Uncategorized

Finalisten Familiebedrijven Award 2018 bekend

Stichting Familieonderneming:

‘Finalisten Familiebedrijven Award 2018 bekend’

Stichting Familie Onderneming maakt vandaag de finalisten bekend voor de Familiebedrijven Award 2018. Dit jaar zijn, in tegenstelling tot voorgaande jaren, vijf in plaats van vier familiebedrijven geselecteerd. De uitreiking van de Familiebedrijven Award 2018 zal plaatsvinden op woensdag 11 april 2018 te Den Haag.

Uit meer dan 500 Nederlandse familiebedrijven zijn de volgende vijf finalisten geselecteerd:

AFAS SOFTWARE

Het in Leusden gevestigde familiebedrijf AFAS Software ontwikkelt innovatieve softwareproducten voor de zakelijke en de consumentenmarkt. Met circa 400 medewerkers bedient het bedrijf 10.000 klanten met in totaal ruim 1,2 miljoen gebruikers. Het familiebedrijf is eigendom van familie Mars en familie Van der Veldt.

DUTCH FLOWER GROUP

Dutch Flower Group omvat 30 gespecialiseerde handelsbedrijven die gezamenlijk de hele sierteeltketen bedienen. Onder het devies “Making Life Colourful” zijn kennis, kwaliteit, service, innovatie en duurzaamheid leidend in de bedrijfsvoering. De Dutch Flower Group is eigendom van de families Van Zijverden en Van Duijn.

KLOKHOLDING

KlokGroep en Novaform zijn onderdeel van KlokHolding, een financieel daadkrachtig familiebedrijf met bijna 100 jaar ervaring. Dankzij de sterke financiële basis van de holding en de bereikte schaalgrootte zijn KlokGroep en Novaform in staat grote (huisvestings)vraagstukken goed in te vullen en risico’s van opdrachtgevers over te nemen.

JOH. MOURIK & CO

Het Nederlandse familiebedrijf Mourik werd in 1929 door de naamgevers Joh. Mourik en J.C. Mourik opgericht en is inmiddels een internationaal concern met 2.000 medewerkers in de sectoren infra en industrie. Daarnaast is Mourik een grote speler op het gebied van industrieel onderhoud van petrochemische installaties en heeft het zich gespecialiseerd in complexe waterbouwkundige werken. Het familiebedrijf is nog steeds in eigendom van familie Mourik.

VERSTEGEN

Verstegen werd in 1886 opgericht door de heer Verstegen. Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer van het bedrijf dat specerijen en sauzen levert. Dit familiebedrijf gelooft dat kwaliteit begint bij de oorsprong en investeert daarom in biodiversiteit en eerlijke handel. De productie vindt plaats in haar eigen fabriek in Rotterdam waardoor de kwaliteit ‘van plant tot klant’ is gewaarborgd. Het bedrijf is in handen van familie Driessen.

Categorieën
Uncategorized

The making of the Award

Stichting Familieonderneming:

‘The making of the Award’

In 2014 ontwierp Royal Leerdam Crystal met ontwerper Carina Riezebos de Familiebedrijven Award op verzoek van Stichting Familie Onderneming. Ontwerp “Vitaliteit” is een stromende vorm opwaarts die een positieve beweging verbeeldt van kracht en vitaliteit. Uitgevoerd in de kleuren aurora rood en briljant geel.

Royal Leerdam Crystal

Royal Leerdam Crystal, opgericht in 1878, is producent van de grootste collectie kristal- en glaskunst in Nederland. Al meer dan een eeuw maakt het oer-Hollandse bedrijf kunstzinnige kristalobjecten voor een internationale klantenkring. Een team van meesterglasblazers vervaardigt nog dagelijks unieke designobjecten met de handgemaakt en met de mond geblazen. Volgens oude traditie, in combinatie met zeer moderne vormgeving. De grondstof voor alle kristalobjecten is het heldere Cristal Supérieur, Europa’s zuiverste kristalsoort.

Design staat bij Royal Leerdam Crystal al meer dan 100 jaar hoog in het vaandel. De internationale reputatie is dan ook te danken aan beroemde ontwerpers als Berlage, De Bazel en Copier. Tegenwoordig vormen naast Siem van der Marel, ook kunstenaars als Carina Riezebos, Menno Jonker, Peter Bremers en Ans Markus de creatieve poot van het ambachtelijke kristalbedrijf. Zij bepalen anno 2017 mede de uitstraling van Royal Leerdam Crystal en staan garant voor vele ontwerpen.

Categorieën
Uncategorized

Finalisten Familiebedrijven Award 2017 bekend

STICHTING FAMILIE ONDERNEMING:

'FINALISTEN FAMILIEBEDRIJVEN AWARD 2017 BEKEND'

De stichting Familie Onderneming maakt vandaag de vier finalisten bekend voor de Familiebedrijven Award 2017:

Brabantia

Brabantia is een familiebedrijf pur sang gebouwd op familiewaarden. Met een vast geloof in eerlijke duurzame producten die prettig in gebruik zijn, gemaakt door mensen met hart voor kwaliteit. Met veelbelovende concepten gericht op duurzaamheid, zodat er een betere wereld kan worden achtergelaten voor de volgende generatie. De herbruikbaarheid van de producten wordt altijd in gedachten gehouden, niet alleen een slimme oplossing in elke keuken, ook slimmer voor onze planeet. Een familiebedrijf met een grote betrokkenheid en een groen hart voor de maatschappij; voor elke verkochte droogmolen planten zij een boom, wat resulteert in al meer dan 700.000 bomen.

Koninklijke A-ware food group

Koninklijke A-ware is een oer-Hollands familiebedrijf met een passie voor food, welke volledig gedreven is door de wensen van de consument. De overtuiging is om samen te winnen in de markt door met ketenpartners de meest renderende en duurzame agrifoodketens te bouwen. Zo investeerde het familiebedrijf de afgelopen drie jaar in een nieuwe kaasmakerij en opende een moderne rijpings- en verpakkingslocatie. De nieuw verworven productiecapaciteit wordt optimaal benut bij de marktexpansie.

Koninklijke Zeelandia Groep

De Koninklijke Zeelandia Groep is een 100% familiebedrijf met meer dan 3000 medewerkers in 28 landen en verkoop in 100 landen. Opgericht in het jaar 1900 heeft Zeelandia een uitgesproken langetermijnperspectief. In de laatste vijftien jaar is door internationale expansie de omzet bijna verdriedubbeld. Bij de uitbreiding zijn ook investeringen in landen gedaan die als ‘risicovol’ kunnen worden beschouwd (zoals Oekraïne en Turkije). Zeelandia werkt hierbij op basis van een innovatief business-concept intensief samen met een lokale partner. Vaak zijn dit ook familiebedrijven.

Vernieuwing is cruciaal voor Zeelandia: er worden continu ingrediënten en concepten ontwikkeld om grote en kleinere bakkerijen te ondersteunen bij de efficiënte productie van kwaliteitsbrood en -banket voor consumenten. Als familiebedrijf is Zeelandia maatschappelijk zeer betrokken. De Groep is uitsluitend met eigen vermogen gefinancierd.

Terberg Group

Het begon 148 jaar geleden met een smederij in Benschop. Vier generaties later is Terberg specialist in de fabricage van terminaltrekkers. Deze zware voertuigen worden vooral in havens en op rangeerterreinen ingezet en zorgen voor het transport van containers vanuit schepen of goederentreinen naar opslagloodsen. De voertuigen van Terberg rijden rond op de grootste zeehavens ter wereld, een internationaal succes. Daarnaast kent het grote publiek Terberg ook van leaseauto’s.

Editie 2017

In aanloop op de uitreiking op woensdag 12 april 2017, worden deze vier familiebedrijven in de tussentijd persoonlijk bezocht door onze jury. Ook Jaap Mazereeuw van Enza Zaden, winnaar van de Familiebedrijven Award 2016, maakt dit jaar deel uit van de jury.

Met de jaarlijkse uitreiking van de Familiebedrijven Award wil de Stichting Familie Onderneming meer aandacht krijgen voor Nederlandse familiebedrijven. Maar liefst 69% van de Nederlandse ondernemingen is familiebedrijf en zij vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie. De circa 260.000 bedrijven dragen immers voor 53% bij aan het Bruto Nationaal Product en 49% van de werknemers in Nederland staat bij een familiebedrijf op de loonlijst.

Eerder ontvingen Gassan Diamonds (2013), Westland Kaas (2014), Koninklijke De Heus (2015), Enza Zaden (2016), Terberg Groep (2017) en Dutch Flower Group (2018) de Award.

Categorieën
Uncategorized

Wim van de Leegte Boegbeeld Nederlandse Ondernemers

Door:

‘WIM VAN DER LEEGTE BOEGBEELD NEDERLANDSE ONDERNEMERS’

Ondernemer Wim van der Leegte, President-Directeur van de VDL Groep, heeft vanmiddag in de Nieuwe Kerk in Den Haag de award voor “Boegbeeld Nederlands Ondernemerschap” uitgereikt gekregen. Deze award is hem toegekend door de jury van de Familiebedrijven Award, een initiatief van Stichting Familie Onderneming.

Wim van der Leegte ontving deze hommage voorafgaand aan de uitreiking van de Familiebedrijven Award 2016. Juryvoorzitter John Fentener van Vlissingen gaf aan dat de jury al langer met de gedachte speelde om incidenteel ook ondernemers met een uitzonderlijke staat van dienst – binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de samenleving – te prijzen.

De jury heeft de afgelopen jaren veel uitzonderlijke ondernemers ontmoet. Tijdens het jureringsproces voor de Familiebedrijven Award 2016 heeft Wim van der Leegte een bijzondere en onuitwisbare indruk gemaakt.

John Fentener van Vlissingen loofde de visie van Wim van der Leegte op het behoud van industriële productiebedrijven in én voor Nederland, zijn focus op innovatie en zijn onstuitbare inzet voor de Nederlandse werkgelegenheid en samenleving. Van Vlissingen benadrukte dat Van der Leegte een inspiratie en voorbeeld is voor jonge ondernemers. De jury beschouwt hem dan ook met recht als een waar boegbeeld voor Nederlands ondernemerschap.

Categorieën
Uncategorized

Finalisten Familiebedrijven Award 2016 bekend

STICHTING FAMILIE ONDERNEMING:

'FINALISTEN FAMILIEBEDRIJVEN AWARD 2016 BEKEND'

Stichting Familie Onderneming maakt vandaag de finalisten bekend voor de Familiebedrijven Award 2016. De Stichting werd in 2012 opgericht door ondernemer John Fentener van Vlissingen om meer aandacht te genereren voor het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie, met name bij de overheid. De Stichting looft daartoe jaarlijks de Familiebedrijven Award uit aan een uitblinkend Nederlands familiebedrijf. De uitreiking zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 12 april in Den Haag. Uit meer dan 500 Nederlandse familiebedrijven zijn de volgende drie finalisten geselecteerd:

CCV

Koninklijke Otolift Trapliften bestaat al ruim 128 jaar en is marktleider in Nederland en één van de belangrijkste spelers op de internationale markt op het gebied van trapliften. De huidige vierde generatie is jong en recent aandeelhouder geworden. Elke generatie weet op een innovatieve en succesvolle wijze weer in te spelen op de veranderingen in de markt. Otolift is vernieuwend, internationaal opererend en betrokken bij zijn medewerkers en community.

Enza Zaden

Koppert Biological Systems ontwikkelt duurzame oplossingen voor de teelt van voedselgewassen en sierplanten. Samen met telers en in samenwerking met de natuur, zet het bedrijf zich in om land- en tuinbouwproducten gezond, veilig, productief en weerbaar te maken. Dit bereiken zij door natuurlijke vijanden in te zetten bij de bestrijding van plaaginsecten, hommels voor natuurlijke bestuiving, en producten die de gewassen zowel boven- als ondergronds versterken. Vitale ecosystemen op een natuurlijke manier herstellen en beschermen is de basis voor gezonde gewassen en een evenwichtige omgeving.

NNZ

Lely Industries, opgericht in 1948, richt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector. Lely is al meer dan 25 jaar wereldwijd leidend in de verkoop en service van geautomatiseerde systemen, aan opeenvolgende generaties melkveehouders. Met haar hoofdkantoor in Maassluis en een wereldwijd netwerk van Lely Center vestigingen, is de Lely Groep actief in meer dan veertig landen en biedt zij werk aan zo’n 1.200 mensen.

VDL Groep

Lely Industries, opgericht in 1948, richt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector. Lely is al meer dan 25 jaar wereldwijd leidend in de verkoop en service van geautomatiseerde systemen, aan opeenvolgende generaties melkveehouders. Met haar hoofdkantoor in Maassluis en een wereldwijd netwerk van Lely Center vestigingen, is de Lely Groep actief in meer dan veertig landen en biedt zij werk aan zo’n 1.200 mensen.

Award onderstreept belang van familiebedrijven

Uit 10 genomineerden heeft de jury dit jaar deze vier bedrijven gekozen. Het was wederom een harde noot om te kraken. Juryvoorzitter John Fenterer van Vlissingen: “Innovatie, onderzoek en buitenlandse expansie zijn belangrijke pijlers voor de economie. Dat de vier uitverkoren familiebedrijven deze pijlers tot een belangrijke focus hebben gemaakt, heeft doorslag gegeven aan onze keuze.”

Donderdag 7 april 2016 wordt tijdens een feestelijke uitreiking bekendgemaakt welk familiebedrijf de Familiebedrijven Award 2016 wint. In de tussenliggende periode zal de jury bezoeken afleggen aan de genomineerde bedrijven en zorgvuldig afwegen wie van de finalisten zich uiteindelijk een jaar lang “Het beste Familiebedrijf” mag noemen.

Vorige winnaars van de Familiebedrijven Award

Eerder ontvingen Gassan Diamonds (2013), Westland Kaas (2014) en Koninklijke De Heus (2015) de Award.

Categorieën
Uncategorized

Het familiesysteem; tijd voor reflectie

Dennis van de Velde:

‘HET FAMILIESYSTEEM: TIJD VOOR REFLECTIE’

Dennis van de Velde blogt over familiebedrijven. Kunt u zich een familiebedrijf herinneren waarbij de opvolging bijna niet doorging? Ik kwam ooit in contact met een bedrijf waarbij de gemoederen zo hoog opliepen dat de zoon zijn vader de keus gaf om zich voor altijd terug te trekken óf zijn aandelen terug te nemen.

Driecirkel-model

Een goede harmonie komt niet vanzelf, dit vraagt tijd en aandacht. Een keer per jaar als familie samenkomen is een mooi begin, maar niet voldoende. Wanneer de communicatie niet goed loopt kan dit allerlei gevolgen voor de onderneming. Nederlandse familiebedrijven moeten zich eigenlijk bewuster worden van het ‘familiesysteem’.

Dit is het Driecirkel-model van Davis en Taguiri (1996) waarin de dynamiek van het familiesysteem duidelijk wordt:

Doordat familiebedrijven te maken hebben met een extra component, worden relaties binnen de onderneming complexer. Als het familiesysteem in goede banen geleid wordt, dan is er niks aan de hand. Echter, wat te doen als de bedrijfs- en familiecultuur onder druk staan? Als het niet botert binnen een familie dan is dat merkbaar in de bedrijfsvoering. Een gebrek aan doeltreffende communicatie kan zelfs het voortbestaan van de onderneming bedreigen. Het is dan tijd voor reflectie…

Pelle van Walraven, CEO Walraven Group: “Binnen de organen (bestuur en eigendom) van ons familiebedrijf hebben we een aanspreekpunt van buiten de familie, waar medewerkers naartoe kunnen als de drempel om iemand aan te spreken emotioneel te hoog ligt.”

Communicatie tussen familie en onderneming

Wat kan nou wezenlijk bijdragen aan een goede communicatie tussen de familie en de onderneming?
1. Oprichten van een familieraad.
2. Aantrekken van een niet-familielid als mede-eigenaar.
3. Aanstellen van een Raad van Commissarissen/Advies met niet-familieleden.

De familieraad zorgt voor meer transparantie en versterkt de betrokkenheid van de familie bij de onderneming. Het aantrekken van niet-familieleden vergroot de objectiviteit. Ze zijn minder gevoelig voor persoonlijke (familiaire) motieven, maar denken primair aan het voortbestaan van de onderneming.

“Binnen de organanen (bestuur en eigendom) van Walraven Group hebben we een aanspreekpunt van buiten de familie, waar medewerkers naartoe kunnen als de drempel om iemand aan te spreken emotioneel te hoog ligt,” zegt Pelle van Walraven, CEO van Walraven Group (finalist van de Familiebedrijven Award 2015).

Inmenging kritisch tegen het licht houden

Onderschat de invloed van de familie op de onderneming niet. Het familiesysteem heeft een groot effect op belangrijke beslissingen. Het is voor familiebedrijven dus zaak om de inmenging van hun eigen familiesysteem eens kritisch tegen het licht te houden. Mijdrechts familiebedrijf Van Walraven heeft dit gedaan en daarop hebben ze een familieraad opgericht.

“Bij de informele bijeenkomsten zijn ook de jonge kinderen welkom. Spelenderwijs introduceren we ze in het familiebedrijf.”

De familie Van Walraven komt formeel 2 keer per jaar samen. De familieraad bestaat uit de 3e en 4e generatie. Pelle van Walraven: “We hebben een splitsing gemaakt tussen een formele en informele familieraad. In het formele gedeelte komen alle familieleden vanaf 16 jaar bijeen. We bespreken onderwerpen als: financiën, resultaten, milieuvraagstukken en ook duurzame waarde-creatie. Bij de informele bijeenkomsten, bijvoorbeeld een barbeque, zijn ook de jonge kinderen welkom. Spelenderwijs introduceren we ze in het familiebedrijf.”

Een voorbeeld voor andere familiebedrijven

De familieraad bevalt de Van Walravens goed. Ze zijn een voorbeeld voor andere familiebedrijven. “Vanuit de bedrijfsvoering is het leuk om je aandeelhouders spreken en hun betrokkenheid te ervaren. En ook – misschien wat cliché – wordt de lange termijn heel tastbaar. We hebben hele leuke discussies, bijvoorbeeld over goed werkgeverschap. We zoeken steeds naar de balans tussen de cijfers en de duurzame waarden,” aldus Pelle van Walraven.
De familieraad is opgenomen in het familiestatuut en zorgt voor betere communicatie binnen het familiesysteem. De afstand tussen eigendom en leiding is hierdoor kleiner geworden. Welke ondernemersfamilies volgen?

Dennis van de Velde

Dennis van de Velde (1993) is afgestudeerd aan de VU in Amsterdam van de master Management Consulting. Tijdens zijn studieperiode ontwikkelde hij een interesse voor familiebedrijven. Vanaf eind 2013 was hij betrokken bij een promotieonderzoek naar het overdrachtsproces van Family Owned Businesses in Nederland en schreef hij 2 scripties over successie op een strategisch en organisationeel niveau, in de eindfases van de Bachelor (bedrijfswetenschappen) en Master (Management Consulting). In 2015 is hij door John Fentener van Vlissingen gevraagd om voor de Familiebedrijven Award te bloggen. Vanaf februari 2016 werkt hij bij diverse familiebedrijven namens EY.

Categorieën
Uncategorized

Next, Next generation

COLUMN:

‘NEXT, NEXT GENERATION’

Deze column van John Fentener van Vlissingen werd gepubliceerd in het decembernummer van Coöperatie, het magazine van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR).

"Heb je ooit gehoord van een buitensporige bonuscultuur bij familiebedrijven?"

Veelvuldig stellen journalisten mij de vraag: “Waarom bent u niet gaan werken bij SHV?” Alhoewel ik mijn hele leven zeer betrokken ben geweest en nog steeds ben bij ons familiebedrijf, voelde ik de drang en ambitie om zelf iets op te bouwen en koos voor het ondernemerschap. Dit jaar vieren wij alweer het 40-jarig jubileum van BCD Group, ook een familiebedrijf.

Kwartaal denken

Familiebedrijven zijn essentieel voor de Nederlandse economie: ze zijn verantwoordelijk voor 49% van de werkgelegenheid en realiseren circa 53% van het BNP. Eén van de redenen hiervoor is dat familiebedrijven zich bijna altijd focussen op de lange termijn. Deze bedrijven worden niet geplaagd door het zogenaamde kwartaal denken van sommige beursgenoteerde bedrijven. Zo kan een crisistijd het juiste moment zijn om uit te breiden, mits je beschikt over de financiële middelen.

Lange termijn

Bavaria, dat onlangs werd uitgeroepen tot beste familiebedrijf ter wereld (IMD-Lombard Odier Global Family Business Award), geeft ook het goede voorbeeld. De jury prees dit bedrijf vanwege de investeringen die zij doen om de komende generaties bij het bedrijf te betrekken. Familiebedrijven worden opgebouwd voor de volgende generaties.

En dat is tevens een belangrijke parallel tussen familiebedrijven en coöperaties; iedere ontwikkeling roept de vraag op of deze op lange termijn in het belang is van de leden van de coöperatie. De coöperatie is een middel om de gezamenlijke doelstellingen van de leden – ondernemers, consumenten, organisaties of overheden, óf een combinatie daarvan – te verwezenlijken.

Marathon

Heb je ooit gehoord van een buitensporige bonuscultuur bij familiebedrijven? Ook bij coöperaties is dit praktisch ondenkbaar en dit verklaart mede de toegenomen belangstelling voor coöperaties. Bedrijven én coöperaties opbouwen is geen sprint, maar een marathon… en wel voor de next, next generation.

Over John Fentener van Vlissingen

John A. Fentener van Vlissingen (1939) groeide op binnen het familiebedrijf SHV (Steenkolen Handels Vereeniging), dat in 1896 werd opgericht. In 1975 startte hij zijn eigen bedrijf: BCD Group. Dit reisbedrijf groeide in 40 jaar uit tot een wereldwijde marktleider. Om het Nederlandse familiebedrijf te ondersteunen, riep hij in 2012 Stichting Familie Onderneming in het leven.

Over NCR

NCR is de vereniging van en voor coöperaties in Nederland. Samen met haar leden versterkt de NCR het coöperatief ondernemerschap in Nederland. Door het delen en ontwikkelen van kennis. En door de mensen van de coöperaties te verbinden.

Categorieën
Uncategorized

Koningin Maxima bij uitreiking

Stichting Familieonderneming:

‘KONINGIN MÁXIMA BIJ UITREIKING ’

KONINGIN MÁXIMA BIJ UITREIKING FAMILIEBEDRIJVEN AWARD 2015

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdagmiddag 24 juni 2015 aanwezig bij de derde uitreiking van de Familiebedrijven Award in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Deze prijs wordt jaarlijks door de Stichting Familie Onderneming uitgereikt aan het “beste” familiebedrijf in Nederland. De award onderstreept het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie.
De ruim 260.000 familiebedrijven in Nederland dragen voor meer dan vijftig procent bij aan het bruto nationaal product. Daarnaast staat negenenveertig procent van de werknemers in Nederland op de loonlijst van een familiebedrijf. Zij vormen hiermee een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

De finalisten die uit een groep van ruim 500 Nederlandse familiebedrijven zijn geselecteerd zijn:
– Walraven uit Mijdrecht
– Enza Zaden uit Enkhuizen
– Nolet Distellery uit Schiedam
– De Heus Diervoeders uit Ede
– Barenbrug Groep uit Nijmegen

Woensdag 24 juni a.s. zal tijdens een feestelijke uitreiking bekend worden gemaakt welk familiebedrijf de Familiebedrijven Award wint. In 2013 ontving Gassan Diamonds de eerste editie van deze jaarlijkse award en daarmee trad Benno Leeser, CEO van Gassan Diamonds, voor de periode van een jaar toe tot de jury. In 2014 werd hij als jurylid opgevolgd door Henny Westland die met haar familiebedrijf Westland Kaas de tweede avond in ontvangst mocht nemen.

Categorieën
Uncategorized

Topfamiliebedrijven en bonussen

Door:

‘TOPFAMILIEBEDRIJVEN EN TOPBONUSSEN’

“Alles wat topondernemer John Fentener van Vlissingen aanraakt verandert in goud. Binnenkort maakt hij bekend welke onderneming zich een jaar lang het beste familiebedrijf van Nederland mag noemen,” zo kondigt het tv-programma WNL op Zondag John Fentener van Vlissingen aan.

De Familiebedrijven Award wordt op 24 juni 2015 voor de derde keer uitgereikt. Welke onderneming mag zich voor een jaar het beste familiebedrijf van Nederland noemen? John Fentener van Vlissingen riep deze prijs in het leven omdat in Nederland het belang van familiebedrijven wordt onderschat. Ze verdienen volgens hem meer aandacht.

John Fentener van Vlissingen: “Het is tijd om de werkgelegenheid te stimuleren.”

50% van werkgelegenheid
John Fentener van Vlissingen: “Natuurlijk gaat in de krant de aandacht uit naar beursfondsen, maar de helft van de Nederlandse werknemers werkt bij familiebedrijven. De werkgelegenheid komt tegenwoordig, door de moderne bedrijfsvoering, niet meer van de grote bedrijven, maar van de kleine- en middenbedrijven. Ook innovatie is heel vaak aan kleinere bedrijven toe te schrijven. In Eindhoven bijvoorbeeld, daar zijn heel veel kleine bedrijfjes geweldig bezig.”

Flexibel, creatief en innovatief
“Heel interessant om te zien dat grote bedrijven nu vaak een klein belangetje nemen in kleine bedrijven; die zijn sneller, meer flexibel en creatiever en kunnen beter omgaan met innovatie dan grotere bedrijven. Daarom is de prijs er ook gekomen. Als we de werkgelegenheid echt serieus willen nemen, moeten we kijken – ook vanuit de overheid – naar de kleinere en middenbedrijven, naar de familiebedrijven,” aldus Fentener van Vlissingen.

Rutte: familiebedrijven hebben meer vlees op de botten

Ook voor Premier Rutte is de kracht van familiebedrijven helder. Hij reikte vorig jaar namens de Stichting Familie Onderneming de Familiebedrijven Award uit. Hij zei toen: “Familiebedrijven zijn bij uitstek gericht op de lange termijn, generatie op generatie. Ze ervaren minder de gespannenheid van de volgende kwartaalcijfers. Dat zag je ook terug in de crisis; zelfs als familie-ondernemingen het moeilijk hadden, bleken ze toch net wat meer vlees op de botten te hebben om het hoofd boven water te houden en te blijven investeren in werkgelegenheid.”

Charles Groenhuijsen: doet het kabinet genoeg?

Fentener van Vlissingen: “Het kabinet beseft steeds meer hoe belangrijk ondernemers en ondernemingen zijn voor Nederland. Desalniettemin zou er meer moeten gebeuren. Ik begrijp heel goed dat het kabinet eerst moest denken aan het huishoudboekje. Er moest voorzichtig omgegaan worden met iedere euro. Nu komt er weer iets meer ruimte. Het is nu tijd dat het kabinet komt met maatregelen ter stimulering van de werkgelegenheid.”

Fondsen naar amerikaans model

Charles Groenhuijsen: “Het zijn toch juist de familiebedrijven die ervoor zorgen dat dat huishoudboekje aardig op orde is?” “Klopt”, beaamt Fentener van Vlissingen. En toch kan de overheid ook een belangrijke duit in het zakje doen. Neem de situatie in de VS, zoals John Fentener van Vlissingen het ook graag in Nederland zou willen zien: “In de VS heb je allerlei fondsen, die de helft van hun geld als lening krijgt van de overheid. Dat brengt nauwelijks risico’s met zich mee. Er is zelden een fonds failliet gegaan, omdat ze een brede spreiding hebben van al hun activeiten. Niet alle bedrijven die een lening krijgen redden het, maar dat is nou eenmaal ondernemen. Maar de meesten presteren wel goed en uiteindelijk komt die lening weer terug. De overheid kan tegen een lage rente lenen (1%) en ze kunnen het dan doorlenen tegen 3 of 4%. Zo kun je eenvoudig duizenden banen creeëren en de innovatie wordt enorm gestimuleerd. Een win-win-situatie.”

Ronald Plasterk: is leningen verstrekken niet een primaire taak van de banken?

Fentener van Vlissingen: “Misschien wel, maar de banken denken (terecht) aan hun risico en doen het uiteindelijk niet. Hier gaat het om een fonds, gewaarborgd door de overheid, waar je 50% van je ingelegde geld (langlopend) kan lenen, meestal met een looptijd van 7 jaar. En je betaalt terug als je bedrijf verkocht hebt. Daarmee krijg je je geld weer mee terug en dat kunnen die bedrijven weer in de economie stoppen. Het is een roulerende zaak die de overheid niets kost.”

“Noem mij één familiebedrijf waar de bonussen uit de hand gelopen zijn?”

Charles Groenhuijsen: komen er bonussen voor bij familiebedrijven?
“Noem mij één familiebedrijf waar de bonussen uit de hand gelopen zijn,” vraagt Fentener van Vlissingen. “Ik ben niet tegen een bonussysteem, het moet alleen op een verantwoorde wijze gebeuren. Binnen een familiebedrijf heb je een zekere controle van de eigenaar. Die wil wel degelijk een bonus geven als er bepaalde prestaties geleverd zijn. Vaak zie je dan dat niet alleen de directeur een bonus krijgt, maar iedereen die eraan meegewerkt heeft, én binnen bepaalde proporties.

“Topbonussen soms onverantwoord”

“Is het terecht dat de topbonussen bij bedrijven als ING, ABN AMRO, KPN en Schiphol etc. als onverantwoord afgeschilderd worden?”, vraagt Groenhuijsen. “Ja, ik vind dat soms terecht, zeker als het te grote getallen zijn, want je moet aan de onderneming als totaal denken. We hebben zelf als bedrijf 9/11 meegemaakt. Dit was dramatisch, want er vlogen geen vliegtuigen meer en we verloren een miljoen per week. Onmiddelijk heeft het topmanagement gezegd: we leveren 30% van ons salaris in. En we vragen aan de medewerkers om hetzelfde te doen; het mag niet eenzijdig zijn! Want je bent als team bezig met elkaar. Het is gezamenlijk optrekken: het kan niet zo zijn dat één bonus krijgt en de ander niks.

Categorieën
Uncategorized

Finalisten Familiebedrijven Award 2015 bekend

STICHTING FAMILIE ONDERNEMING:

'FINALISTEN FAMILIEBEDRIJVEN AWARD 2015 BEKEND'

Stichting Familie Onderneming maakt vandaag de finalisten bekend voor de Familiebedrijven Award 2015. De Stichting werd in 2012 opgericht door ondernemer John Fentener van Vlissingen om meer aandacht te genereren voor het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie, met name bij de overheid. De Stichting looft daartoe jaarlijks de Familiebedrijven Award uit aan een uitblinkend Nederlands familiebedrijf. De uitreiking zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 24 juni in Den Haag. Uit meer dan 500 Nederlandse familiebedrijven zijn de volgende drie finalisten geselecteerd:

Enza Zaden

xxx

Koninklijke Barenbrug Groep

xxx

Koninklijke De Heus uit Ede

xxx

Nolet Distellery

xxx

Walraven Groep

xxx

Vorige winnaars van de Familiebedrijven Award

Eerder ontvingen Gassan Diamonds (2013) en Westland Kaas (2014) de Award.

Categorieën
Uncategorized

Finalisten Familiebedrijven Award 2014 bekend

STICHTING FAMILIE ONDERNEMING:

'FINALISTEN FAMILIEBEDRIJVEN AWARD 2014 BEKEND'

De genomineerden voor de Familiebedrijven Award 2014 zijn vandaag bekend gemaakt. Twee van de vier genomineerden zijn afkomstig uit de provincie Overijssel. De organisatie van de Familiebedrijven Award heeft Royal Agio Cigars, Breman Installatiegroep, Nijhof-Wassink Groep en Westland Kaas als finalisten aangewezen. De jury bestaat onder andere uit John Fentener van Vlissingen. Hij was in 2012, in samenwerking met KPMG, de initiatiefnemer en oprichter van de award. De organisatie heeft als doel het ondernemerschap van Nederlandse familiebedrijven te stimuleren en wil middels de award meer aandacht genereren voor deze groep bedrijven.

Uit een selectie van 500 Nederlandse familiebedrijven zijn vervolgens de volgende familiebedrijven als finalist aangewezen:

Royal Agio Cigars

Het bestuur van Royal Agio Cigars bestaat uit Ad Wintermans en zijn zonen Boris en Jonas. Het familiebedrijf fabriceert sigaren en is hiervan de op drie na grootste fabrikant ter wereld. Het bedrijf is zeer internationaal gericht en heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. In 1904 is het familiebedrijf opgericht en het kreeg in 2004 ter ere van het 100-jarig bestaan het predicaat Koninklijk uitgereikt. Royal Agio Cigars is in het Noord-Brabantse Duizel gevestigd.

Breman Installatietechniek

Tijmen Breman, afkomstig uit Genemuiden (Overijssel), richtte in 1925 een rijwiel-herstelbedrijf op. In die tijd kon waarschijnlijk niemand voorzien dat het bedrijf zou uitgroeien tot de huidige Breman Installatiegroep, één van de grootste spelers in de installatiebranche. Ondanks de economische crisis van de afgelopen jaren heeft Breman niet gesneden in het aantal werknemers en blijft de omzet stabiel. Op dit moment hebben de vijf broers Harm, Jan Willem, Reind, Piet en Roelof jan de dagelijkse leiding in handen.

Nijhof-Wassink Groep

In 1967 richtten Herman Nijhof en Evert Wassink het bedrijf Nijhof-Wassink op. Bij dit familiebedrijf uit Rijssen (Overijssel) is men specialist in bulktransport over weg, spoor en water. Op dit moment werken ruim duizend mensen bij het internationale bedrijf waarvan er 550 in Nederland werkzaam zijn. De organisatie van de Familiebedrijven Award kenmerkt Nijhof-Wassink als een warm bedrijf met een grote sociale betrokkenheid. De derde generatie heeft inmiddels de leiding van het bedrijf overgenomen.

Westland Kaas

De vissers & broers Klaas, Gerrit en Lambert Westland moesten in 1932, na de afsluiting van de Zuiderzee, een andere inkomstenbron zoeken. Zij besloten zich volledig op kaas te storten. In eerste instantie apart van elkaar, maar in 1936 bundelden zij de krachten in de VOF ‘Gebroeders Westland’. Tegenwoordig is Westland Kaas de grootste particuliere kaasonderneming van Nederland, bekend van onder andere Maasland en Old Amsterdam. Vanaf 1 februari 2012 is derde generatielid Henny Westland CEO van het bedrijf, gevestigd in het Noord Hollandse Huizen.

Uitreiking award

Op 16 april maakt de organisatie de winnaar bekend. De winnaar zal uit handen van John Fentener van Vlissingen de award ontvangen. Naast de award heeft de bestuurder van het winnende bedrijf ook de eer om voor één jaar toe te treden tot de jury. Vorig jaar won Gassan Diamonds de Familiebedrijven Award. Hierdoor werd bestuurder Benno Leeser aangewezen als jurylid voor dit jaargang.

Eerder ontvingen Gassan Diamonds (2013) de Award.