Categorieën
Uncategorized

Next, Next generation

COLUMN:

‘NEXT, NEXT GENERATION’

Deze column van John Fentener van Vlissingen werd gepubliceerd in het decembernummer van Coöperatie, het magazine van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR).

"Heb je ooit gehoord van een buitensporige bonuscultuur bij familiebedrijven?"

Veelvuldig stellen journalisten mij de vraag: “Waarom bent u niet gaan werken bij SHV?” Alhoewel ik mijn hele leven zeer betrokken ben geweest en nog steeds ben bij ons familiebedrijf, voelde ik de drang en ambitie om zelf iets op te bouwen en koos voor het ondernemerschap. Dit jaar vieren wij alweer het 40-jarig jubileum van BCD Group, ook een familiebedrijf.

Kwartaal denken

Familiebedrijven zijn essentieel voor de Nederlandse economie: ze zijn verantwoordelijk voor 49% van de werkgelegenheid en realiseren circa 53% van het BNP. Eén van de redenen hiervoor is dat familiebedrijven zich bijna altijd focussen op de lange termijn. Deze bedrijven worden niet geplaagd door het zogenaamde kwartaal denken van sommige beursgenoteerde bedrijven. Zo kan een crisistijd het juiste moment zijn om uit te breiden, mits je beschikt over de financiële middelen.

Lange termijn

Bavaria, dat onlangs werd uitgeroepen tot beste familiebedrijf ter wereld (IMD-Lombard Odier Global Family Business Award), geeft ook het goede voorbeeld. De jury prees dit bedrijf vanwege de investeringen die zij doen om de komende generaties bij het bedrijf te betrekken. Familiebedrijven worden opgebouwd voor de volgende generaties.

En dat is tevens een belangrijke parallel tussen familiebedrijven en coöperaties; iedere ontwikkeling roept de vraag op of deze op lange termijn in het belang is van de leden van de coöperatie. De coöperatie is een middel om de gezamenlijke doelstellingen van de leden – ondernemers, consumenten, organisaties of overheden, óf een combinatie daarvan – te verwezenlijken.

Marathon

Heb je ooit gehoord van een buitensporige bonuscultuur bij familiebedrijven? Ook bij coöperaties is dit praktisch ondenkbaar en dit verklaart mede de toegenomen belangstelling voor coöperaties. Bedrijven én coöperaties opbouwen is geen sprint, maar een marathon… en wel voor de next, next generation.

Over John Fentener van Vlissingen

John A. Fentener van Vlissingen (1939) groeide op binnen het familiebedrijf SHV (Steenkolen Handels Vereeniging), dat in 1896 werd opgericht. In 1975 startte hij zijn eigen bedrijf: BCD Group. Dit reisbedrijf groeide in 40 jaar uit tot een wereldwijde marktleider. Om het Nederlandse familiebedrijf te ondersteunen, riep hij in 2012 Stichting Familie Onderneming in het leven.

Over NCR

NCR is de vereniging van en voor coöperaties in Nederland. Samen met haar leden versterkt de NCR het coöperatief ondernemerschap in Nederland. Door het delen en ontwikkelen van kennis. En door de mensen van de coöperaties te verbinden.