Magazine:

DE KRACHT VAN
FAMILIEBEDRIJVEN

de stabiele ruggengraat van de economie

Familie Onderneming werd in 2012 in het leven geroepen om de het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie bij het algemene publiek en de overheid meer onder de aandacht te brengen.  

De uitreiking van de Familiebedrijven Award resulteerde door de jaren heen in veel  aandacht in de media in diverse kranten en magazines, en op radio en televisie. 

Om ook de aandacht van de overheid te krijgen, organiseerden we in mei van dit jaar een bijeenkomst waar familiebedrijven en politici  actief het gesprek met elkaar aangingen. Na afloop waren de aanwezige Tweede Kamerleden zichtbaar onder de indruk en gaven te kennen daadwerkelijk meer inzicht in zowel de economische als maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven aan onze samenleving te hebben verkregen.

Geïnspireerd hierop is bijgaand magazine De Kracht van Familiebedrijven in samenwerking met FBNed uitgebracht om de impact van familiebedrijven nog explicieter voor het voetlicht te brengen. 

Na de verkiezingen blijft de stichting zich actief inzetten om bij politici het belang van familiebedrijven voor Nederland  te benadrukken en zo bij te dragen aan een beleid dat de continuïteit van De Stabiele Ruggengraat van de Economie optimaal ondersteunt.

Lees het hele magazine: