onderzoek onder Nederlandse familiebedrijven:

'Wij denken in generaties'

waarde voor de economie en samenleving inzichtelijk gemaakt

Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie, maar helaas blijft de kloof tussen de overheid en familiebedrijven groot. Daarom deed KPMG in samenwerking met FBNed en Stichting Familie Onderneming onderzoek naar de waarde van familiebedrijven voor Nederland en de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid om die waarde te behouden én uit te bouwen. 

Het onderzoek bestond uit zowel deskresearch als interviews met 22 Nederlandse familiebedrijven. Thema’s hierbij waren: goed werkgeverschap, sociale kernwaarden, duurzaam ondernemen, innovatie en financieel beleid. Lees de belangrijkste bevindingen en conclusies van het onderzoek: